Dotace 2018

Ze strany Města Horní Slavkov, nám v roce 2018 byla poskytnuta dotace na celoroční činnost ve výši 

390.000,00 Kč a dotaca ve výši 354.000,00 Kč na "Vnitřní úpravy budovy šaten a vybudování přístupových chodníčků"

Ze strany MŠMT byla v roce 2018 poskytnuta dotace na základě Programu Můj klub, ve výši 100.000,00 Kč, určený na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.


Dotace - zateplení a stavební úpravy kabin

 

V roce 2017 nám Město Horní Slavkov poskytlo příspěvek z rozpočtu města ve výši 2.468.771,00 Kč na 

    zateplení budovy kabin na fotbalovém hřišti. Stavba byla zkolaudována 18. ledna 2018.

    V roce 2018 pokračujeme opět za finanční podpory Města na vnitřních úpravách budovy (nové výmalby, dlažby ).

Dotace - provozní náklady

V roce 2017 nám byla poskytnuta dotace ve výši 50.000,00 Kč (rozhodnutí č. 502017_8_1481) 

     z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zabezpečení sportování, pohybové a tělovýchovné       

     činnosti dětí a mládeže. Tyto finanční prostředky jsme použili na úhrady startovného a faktur za dopravu

     na mistrovská utkání starších a mladších žáků.


Dotace - tribuna

        

V roce 2017 byla naší tělovýchovné jednotě poskytnuta dotace

 od Karlovarského kraje na opravu střechy tribuny.V letošním

roce budeme usilovat o získání dalších finančních prostředků,

abychom mohli pokračovat v opravách areálu.

 


S přispěním

/album/s-prispenim/mesto-20horni-20slavkov-jpg/

—————

/album/s-prispenim/a09-1-jpg/

—————

/album/s-prispenim/bez-nazvu-jpg1/

—————

/album/s-prispenim/kk-logo-jpg1/

——————————